top of page

Een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit.

Wij kunnen de pijn van oorlog nooit helemaal wegnemen. Wél kunnen we kinderen steunen in de moeilijkste tijd van hun leven. Met psychologische eerste hulp, sport- en spelactiviteiten helpen we kinderen hun heftige oorlogservaringen te verwerken. Hierbij betrekken we ook hun ouders.

Donation Company helpt War Child om de samenwerking met de trouwe achterban te vergroten. Elk kind verdient een veilige plek. Altijd!

bottom of page