De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen en vormt daarmee een enorm belangrijk initiatief omdat 1 op de 4 mensen in Nederland een hersenaandoening heeft. Donation Company is dan ook erg trots op het succes van de nalatenschappen campagnes die wij al jaren samen met de Hersenstichting uitvoeren.

©2021 door Donation Company. Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam