top of page
hersenstichting.jpg

De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen en vormt daarmee een enorm belangrijk initiatief omdat 1 op de 4 mensen in Nederland een hersenaandoening heeft. Donation Company is dan ook erg trots op het succes van de nalatenschappen campagnes die wij al jaren samen met de Hersenstichting uitvoeren.

bottom of page