top of page
Een meneer in een rode trui schenkt koffie in

In tijden dat het leven moeilijker is, eenzamer is of wanneer het simpelweg koud is op straat, ervaren wij steeds opnieuw een warm gevoel van sociale samenhang in onze gesprekken met de achterban van het Leger des Heils. In de 20 jaar dat wij telefoongesprekken voeren vertellen wij steeds weer over creatieve oplossingen voor nieuwe problemen. Essentieel is dat bij het Leger des Heils de deur voor iedereen openstaat, of dat nu de deur is van een ‘Buurthuiskamer’ of een ‘Bij Bosshardt’ ruimte. Onze fondsenwervers kennen de situatie in en rond Amsterdam en de verhalen die daar bij horen. Dit gecombineerd met het feit dat de kern van onze medewerkers al 20 jaar ervaring heeft in telefonische fondsenwerving leidt consistent tot goede gesprekken en een bijbehorend resultaat.

Logo van het Leger des Heils
bottom of page