Partner in Werk ondersteund werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om duurzame samenwerkingen aan te gaan & creëren hiermee de basis voor een warm contact. Een zeer gewaardeerde partner en belangrijk voor het uitdragen van onze visie. Sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

©2020 door Donation Company 2.0. Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam

partnerinwerk