top of page

Collectanten werven collectanten voor Alzheimer Nederland

Suzanne Groenstege

28 jun. 2023

‘Goedemiddag, mevrouw. U bent sinds een aantal jaren collectant voor Alzheimer Nederland. Daar wil ik u sowieso om te beginnen héél hartelijk voor bedanken,’ zegt Maarten vriendelijk. ‘Graag gedaan,’ zegt mevrouw. ‘Ja, want u helpt ons toch om bij elkaar meer dan 2,5 miljoen euro op te halen,’ zegt Maarten. ‘Ja,’ zegt mevrouw terwijl je hoort dat de impact van haar inzet geleidelijk tot haar doordringt. Ze is er een beetje stil van.

Een vrouw houdt een collectebus van Alzheimer Nederland uit, terwijl iemand er geld in stopt
Bron: Alzheimer Nederland

‘Ja, nou, u niet alleen natuurlijk,’ lacht Maarten de stilte verbrekend. ‘Nee, haha, dat zou heel veel zijn, haha,’ lacht mevrouw vrolijk met Maarten mee. ‘Dat wordt dan wel een hele zware collectebus,’ grapt Maarten. ‘Nou, inderdaad,’ zegt mevrouw vriendelijk. ‘Goed, u doet wel uw aandeel. Dat is echt fantastisch,’ zegt Maarten.

‘Wij zijn bezig met een heel bijzondere actie met en voor onze trouwste collectanten. Als u een paar minuten heeft, zou ik dat heel graag aan u uitleggen als dat mag,‘ vervolgt Maarten. ‘Ja, hoor prima,’ zegt mevrouw direct. Als je eenmaal samen hebt gelachen is het ijs gebroken. ‘Geweldig,’ zegt Maarten. ‘Voordat ik losbrand, nee, dat valt wel mee, hoor, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het u bevalt als collectant bij Alzheimer Nederland,’ zegt Maarten met oprechte interesse.

Twee vrouwen met een arm om de schouders
Bron: Alzheimer Nederland

‘Dat gaat eigenlijk heel goed,’ antwoord mevrouw. ‘Ik hoef er weinig moeite voor te doen als ik bij de deur sta om contact te maken met de mensen voor dit doel. Ik neem daarbij een cliënt van mezelf mee, ik werk in de zorg, want zij wil heel graag collecteren. Dus dat is een win-win situatie. Ja, het is heel erg leuk,’ zegt mevrouw. ‘Dus u loopt met zijn tweeën?’ vraagt Maarten geïnteresseerd. ‘Ja, één dag doen we het samen en de andere dagen doe ik het alleen. Ja, zij vindt het heel erg leuk en zou het niet alleen kunnen doen. Dan maken we er een win-win situatie van,’ zegt mevrouw. ‘Nou, dat is dan wel twee vliegen in één klap. Ja, heel leuk,’ zegt Maarten.

‘U weet, met de opbrengst van de collecte dragen we bij aan een beter leven met en een toekomst, als het even kan, zonder dementie. Dementie is medisch gezien toch wel één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Eén op de vijf mensen krijgt op dit moment dementie. Dat is best wel heftig. Waar wij tegenaan lopen is dat onze collectanten aflopen door een natuurlijk verloop. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Onze gedachte is dat u als collectant onze organisatie in grote lijnen kent. Ik ga u niet overhoren, hoor, maar u weet wat we doen,’ zegt Maarten. Mevrouw beaamt dat ze het werk van Alzheimer Nederland goed kent.

‘Daarnaast heeft u natuurlijk een geweldige ervaring met het collecteren zelf. Dus wie kan nu beter mensen in uw eigen omgeving uitleggen hoe mooi en belangrijk het is om te collecteren voor Alzheimer Nederland dan u?’ vraagt Maarten. Ook dit kan mevrouw alleen maar bevestigen. ‘Wij bellen vandaag onze trouwste collectanten zoals u, om te vragen of u mee zou willen helpen in uw eigen omgeving om nieuwe collectanten te vinden door het uitdelen van een aantal brieven. U kunt denken aan buren, familie, vrienden en misschien zit u ook wel bij een vereniging. Wat vindt u van dat idee?’ vraagt Maarten.

‘Dat is een hartstikke goed idee natuurlijk, zegt mevrouw enthousiast. ‘Ja, en is het iets voor u?’ vraagt Maarten. ‘En het is ook helemaal niet zo moeilijk om het uit te voeren, toch,’ zegt mevrouw. ‘Uhm, nee, zegt Maarten, het is heel simpel.’ Hij legt kort de procedure uit. ‘Nou, prima,’ zegt mevrouw. ‘U kunt ook wel wat geschikte mensen bedenken, denkt u?’ vraagt Maarten voor de zekerheid. ‘Nou, ik zit even te denken. Dat moet volgens mij wel lukken,’ zegt mevrouw zelfverzekerd. ‘Nou, fantastisch,’ zegt Maarten. ‘Ik wil u hier heel erg voor bedanken. Heel fijn dat u dit wilt doen. Ik wil u veel succes en plezier wensen met de campagne, vervolgt Maarten. Mevrouw vindt het alleen maar leuk om naast de dame die ze kent uit de zorg nog meer mensen te gaan betrekken bij het collecteren voor Alzheimer Nederland. Alle collectanten zijn goud en collectanten die collectanten werven doen daar nog een schepje bovenop.

bottom of page